Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Huidpraktijk Silvia van der Weijden kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Huidpraktijk Silvia van der Weijden, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Huidpraktijk Silvia van der Weijden verstrekt.

Huidpraktijk Silvia van der Weijden kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom Huidpraktijk Silvia van der Weijden gegevens nodig heeft:

Huidpraktijk Silvia van der Weijden verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Huidpraktijk Silvia van der Weijden uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Huidpraktijk Silvia van der Weijden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

Huidpraktijk Silvia van der Weijden verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Huidpraktijk Silvia van der Weijden worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Huidpraktijk Silvia van der Weijden gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@silviaraamsdonksveer.nl. Huidpraktijk Silvia van der Weijden zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Huidpraktijk Silvia van der Weijden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Huidpraktijk Silvia van der Weijden maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Huidpraktijk Silvia van der Weijden verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Huidpraktijk Silvia van der Weijden op via info@silviaraamsdonksveer.nl.

Huidpraktijk Silvia van der Weijden is als volgt te bereiken:

Postadres: Grote Kerkstraat 62, 4941DR Raamsdonksveer
Vestigingsadres: Grote Kerkstraat 62, 4941DR Raamsdonksveer
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 18042456
Telefoon: 0162580046
E-mailadres: info@silviaraamsdonksveer.nl